Zeller + Gmelin (Suzhou) Co. Ltd.
289# Youdong Rd., Wujiang Foho New & Hi-Tec Industrial Development Zone
215211 Suzhou, Wujiang
China
Fax +86 512 80676981
E-Mail ryan.zhang@zeller-gmelin.com.cn
Booth: E8 / B003